СЕМИНАР – САВЕТОВАЊЕ 2012. Крагујевац 15.-17. 06. 2012.

Бранислав Покрајац

Метододски поступак обучавања

техничко тактичких елемената у нападу

ПОГЛЕДАЈ ПРЕДАВАЊЕ

Микро циклус физичке припреме

у припремном периоду

ПОГЛЕДАЈ ПРЕДАВАЊЕ

Мирко Шибила

Напад на плитке зонске одбране

ПОГЛЕДАЈ ПРЕДАВАЊЕ

Напад 6:5 и 5:6

ПОГЛЕДАЈ ПРЕДАВАЊЕ

Тактика напада на

дубоке зонске одбране

ПОГЛЕДАЈ ПРЕДАВАЊЕ

Велимир Петковић

Успешни концепт развоја РК ГЕПИНГЕН

ПОГЛЕДАЈ ПРЕДАВАЊЕ

Зонска одбрана 6:0

ПОГЛЕДАЈ ПРЕДАВАЊЕ