Организациона структура Заједнице тренера РСС

Скупштина Заједнице тренера РСС

Владимир Станојевић – председник

Душко Марачић – потпредседник

Иван Милојевић – потпредседник

Управни одбор Заједнице тренера РСС

проф. др. Саша Марковић – председник

Јова Павлов – потпредседник

Братислав Обућина – потпредседник

Драган Врговић – члан

Горан Веселиновић – члан

Иван Станковић – члан

Александар Радосављевић – члан

Зоран Барбуловић- члан

Душан Бишевац – члан

Надзорни одбор Заједнице тренера РСС

Аврам Илић – председник

Драган Лазаров – потпредседник

Александар Брковић – потпредседник

Комисија УО ЗТ РСС за категоризацију тренера

Јова Павлов – председник

Горан Веселиновић – члан

Иван Станковић – члан

Секретар Заједнице тренера РСС