Категоризација тренера – Master Coach

РБПРЕЗИМЕ И ИМЕПРЕБИВАЛИШТЕСТРУЧНО ЗВАЊЕ
1.РОВЧАНИН РАДАНБЕОГРАДТРЕНЕР
2.ЛУКИЋ ДРАГАНШАБАЦОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР
3.БРКОВИЋ АЛЕКСАНДАРБЕОГРАДОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР
4.ЂУКИЋ ДРАГАНБЕОГРАДТРЕНЕР